Last update:
April 22, 2021, 10:27

Zonnepanelen -  PV‑systemen

 

Energie uit de zon

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Energie die volledig gratis is!  Zou het dan niet jammer zijn als we deze gratis energie niet benutten voor het verbeteren van ons leefcomfort?

Er wordt dikwijls gedacht dat energie uit de zon halen enkel rendabel is in de zuiderse landen, maar dit is een misvatting!  Energie produceren met de zon als energiebron is ook in ons landje rendabel!

In België genieten we gemiddeld zo'n 1600 uren zonneschijn per jaar, dit onder de vorm van directe straling.  Deze directe straling (die ons bij heldere hemel en onbewolkte hemel rechtstreeks bereiken) vertegenwoordigen slechts 40% van de totale straling.  De andere 60% bereikt ons via diffuse straling, de zonnestralen die ons door de wolken bereiken, of die weerkaatsen op het aardoppervlak.

Deze twee soorten van straling zorgen in België voor een energieaanvoer van ±1100kWh per vierkante meter.  Wanneer we dit omrekenen naar de totale oppervlakte van België komt dit overeen met 50 keer het nationale energieverbruik!

Het is dus zeer winstgevend om in België photovoltaische zonnepanelen te plaatsen.
Bovendien rekent ook het milieu op uw gezond verstand!

De zon aftappen, hoe doe je dat?

Zonne-energie kan je inzetten om via fotovoltaische zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Dit heeft zijn prijskaartje en subsidie regeling.

De beste oplossing binnen uw budget, wij doen ons best!


Zonlicht wordt stroom

Fotovoltaische panelen zetten licht om in elektriciteit. Ze bestaan uit plaatjes, meestal silicium, met een positief en een negatief geladen zijde.
Door invallend licht ontstaat er tussen 'plus' en 'min' een elektrische stroom.
Een omvormer maakt van deze gelijkstroom gebruiksklare wisselstroom.

Oriëntatie van het systeem

De panelen renderen het beste wanneer ze naar het zuiden zijn gericht, maar ook bij een opstelling naar het zuidoosten of het zuidwesten is de installatie rendabel.
Bij een opstelling naar het oosten of het westen wordt het minder interessant, het rendement van uw systeem zal dan 20% lager liggen.

Hellingshoek

De ideale hellingshoek situeert zich tussen 35° en 45°, maar elke helling tussen 20° en 60° levert goede resultaten.
Ideaal is pal zuiden, onder een hoek van 35°. Vermijd schaduw op de panelen want die herleidt de opbrengst van het betreffende paneel naar bijna nul.
Wanneer de plaatsing op een plat dak dient te gebeuren, richten wij de panelen pal naar het zuiden, en kunnen we door middel van een frame de ideale hellingshoek aanhouden.


Dimensionering

De oppervlakte van het te plaatsen systeem wordt samen met u berekend. De ideale grootte van de installatie wordt bepaald door de investering en de opbrengst tegen elkaar op te wegen.  Wij verbinden ons ertoe om u van een offerte op maat te voorzien.


Voordelen

Bestaande PV-systemen (Photovoltaïsch) zijn zo ontwikkeld dat ze gemakkelijk zijn in het gebruik, ze vergen nauwelijks of geen onderhoud en hebben geen bewegende delen waardoor het stuk gaan van onderdelen tot een minimum wordt herleid. Een installatie is veilig en met een zekere werking, zorgen maken is dus onnodig.
Als gebruiker zal U dus geen hinder ondervinden van Gasuitstoot, lawaai of afval terwijl U toch kan genieten van de opgewekte energie.
Een PV-systeem is uiteraard ook voordelig in uw portemonnee, de zelf opgewekte energie moet immers niet gekocht worden bij uw energieleverancier, ze wordt daarenboven nog een keer extra vergoed door middel van groenstroom certificaten. Dubbel voordelig dus.
Door te kiezen voor een goed gedimensioneerd systeem zal de opbrengst van uw systeem zo geoptimaliseerd zijn dat de opbrengst maximaal is en de terugverdientijd tot een minimum herleid. Na
enige periode is uw investering terugbetaald en levert het U enkel nog goedkope en schone energie, voordelig voor U en het milieu.
Een PV-systeem is modulair opgebouwd en dus bruikbaar voor zowel kleine als voor zeer grote gebruikers. Een bestaand systeem kan met een relatief kleine aanpassing worden aangepast aan eventueel stijgende energiebehoeften.

 

Premies en certicifaten

Fotovoltaische zonne-instalaties worden in Vlaanderen op verschillende manieren financieel ondersteund.  Een overzicht van de mogelijkheden:

  • Fiscaal voordeel over meerdere jaren
    • Via de belastingaangifte
    • Via de gemeentebelastingen
       
  • Groene stroom certificaten

 

Subsidies voor Particulieren

Groenestroomcertificaten van 33 cent/kWh.
De netbeheerder is wettelijk verplicht 330€/1000kWh die U produceert uit te betalen en dit gedurende 20 jaar vanaf de koppeling met het net.

Terugdraaiende kilowattuurmeter: ongeveer 18 cent/kWh
Uw eigen verbruik wordt tot nul herleid aangezien U uw eigen stroom produceert, dit wordt opgemeten door de kWh-meter die terug kan draaien. Indien dit niet kan met het type van meter in Uw woning wordt deze door de netbeheerder op hun kosten vervangen. Dit levert U ook een winst op van +/- 0,18 € per geproduceerde kWh.

Investeringssteun van het Vlaams Gewest: 10%.
Voorlopig kan er geen gebruik meer gemaakt worden van deze steun daar het maximumbedrag bij het Vlaams gewest is bereikt.

Belastingvermindering van 3600 euro
Particulieren kunnen 40% van de kost van hun PV-systeem tot een bepaalde bovengrens aftrekken als belastingvermindering in de personenbelasting. Vanaf 2007 (aanslagjaar 2008) wordt deze vermindering opgetrokken tot 3380 euro. Vanaf 2009 is dit 3600 € geworden.

Premie van de gemeente.
Zowat één op de drie gemeenten geeft een lokale subsidie voor photovoltaïsche zonne-energie. Dit is meestal een premie van 250 tot 1000 euro. ODE-Vlaanderen heeft een nieuw modelreglement opgesteld voor gemeentelijke subsidies voor zonne-energie en stuurt dit binnekort naar alle gemeenten. Indien van toepassing zie website: http://www.energiesparen.be/subsidies

Belastingaftrek voor hypothecaire leningen
U kan Uw systeem ook mee opnemen in het totaalproject van uw woning. Zowel bij nieuwbouw als renovatie kan dit een onderdeel zijn van uw bouwproces en het budget hiervoor eventueel mee in uw hypothecaire lening worden opgenomen.

 

Enkele van onze recente realisaties (klik op de foto's om te vergroten):

 

ACTIES

Speciale acties voor nieuwbouwprojecten en zelfbouwers !!!

 

VACATURES

 

 

Best Electronics, Domotica, woningautomatisatie, EIB